Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за езиково обучение

  Центърът възниква през 1994 година като Отделение за езиково обучение на чуждестранни студенти към Катедрата по български език във Факултета по хуманитарни науки (тогава Филологически факултет). В него първоначално се обучават банатски и бесарабски българи в интензивни летни курсове по български език.

  По-късно, през 2003 година, по решение на Академическия съвет на ШУ, съществуващото вече Отделение прераства в самостоятелно звено – Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Езиковото обучение по български език се разширява и в целогодишни езикови курсове, в които се обучават както македонски и турски студенти, така и гръцки, китайски, японски, австрийски и пр.чужди граждани.

  Основна цел на Центъра е да осъществява ежегодното езиково обучение по съвременен български език на онези студенти на Шуменския университет, които не са български граждани. Главна задача е да се усвои българският език на ниво, което осигурява на студентите възможността да се обучават по специалността, която са си избрали в ШУ или в друго българско висше училище. Тук могат да се обучават и чужди граждани, които желаят по различни причини да усвоят писмено и говоримо съвременния български книжовен език. В обучението участват високо квалифицирани преподаватели от Катедрата по български език и Катедрата по родноезиково и литературно обучение на ШУ.


  За контакти:

  доц. д-р Ирина Иванова – директор
  • Кабинет: 303, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 342
  • E-mail: irina.ivanova@shu.bg