Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за информационно обслужване

  Мисия и цели

  • да осъществява всички компютърни, информационни и комуникационни дейности по инсталиране и поддръжка на компютри и периферия;
  • да осигурява интернет свързаността на ШУ;
  • да поддържа аудио-визуалната техника;
  • да поддържа копирната техника и да осигурява качествени копирни услуги за студентите;
  • да поддържа телефонните централи и вътрешната телефонна мрежа;
  • да извършва други услуги – принтиране, сканиране, копиране, продажба на всички видове формуляри.
   
  доц. д-р Здравко Кузманов – директор
  • Кабинет: 104, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 252
  • E-mail: z.kuzmanov@shu.bg
  инж. Надежда Иринкова – гл. координатор
  • Кабинет: 104, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 211
  • E-mail: n.irinkova@shu.bg
  инж. Филип Любомиров – системен администратор в Корпус 1
  • Кабинет:104, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 311
  • E-mail: f.lyubomirov@shu.bg
  Стоян Стоянов – системен администратор
  • Кабинет: 212, Корпус 3, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 212
  • E-mail: s.stoyanov@shu.bg
  Снежана Стойчева – системен администратор в Корпус 3
  • Кабинет: 212, Корпус 3, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 212
  • E-mail: s.stoycheva@shu.bg
  Боян Дончев – системен оператор в Корпус 2
  • Кабинет: 304, Корпус 2, ет. 3
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 223
  • E-mail: b.donchev@shu.bg
  доц. д-р Петър Боянов – системен администратор на Университетската платформа за обучение в електронна среда
  Божана Милчева – програмист уеб сайтове
  • Кабинет: 1, Корпус Вила, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 211
  • E-mail: b.milcheva@shu.bg
  преп. д-р Владимир Василев – уеб администратор
  • Кабинет: 304, Корпус 2, ет. 3
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 223
  • E-mail: webmaster@shu.bg
  Кирил Христов – експерт проектиране и програмиране
  • Кабинет: 1, Корпус Вила, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 211
  • E-mail: k.hristov@shu.bg
  Копринка Данева – оператор копирна техника в Корпус 2
  • Кабинет: 100а Корпус 2, ет. 1
  • Телефон:  054 830 495 / вътр. 249
  • E-mail: k.daneva@shu.bg

   Регистрация и ползване на безжичен интернет от преподаватели и студенти

  • Корпус 1, ет. 1 – кабинет 104
  • Корпус 2, ет. 3 – кабинет 304
  • Корпус 3, ет. 2 – кабинет 212