Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Контакти

  Можете да организирате Вашето посещение, като се свържете с нас на следните електронни адреси:

  • проф. д-р Цветеслава Игнатова – Иванова, Декан на ФПН, Директор – ts.ignatovaivanova@shu.bg  
  • проф. д-р Николай Добринов Начев, начуен консултант, експерт – n.natchev@shu.bg  

   

  Експертен съвет:

  • проф. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева – d.kabakchieva@shu.bg
  • доц. д-р Сунай Ибрямов – s.ibryamov@shu.bg
  • гл. ас. д-р Мария Касчиева – m.kaschieva@shu.bg
  • гл. ас. д-р Димитър Дойчев Димитров – d.doichev@shu.bg
  • преп. Станислав Андреев Дончев