Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център по природни науки с астрономическа обсерватория

  Добре дошли в Центъра по природни науки с астрономическа обсерватория!

   

  ЗА НАС

  Центърът по природни науки с астрономическа обсерватория се намира на територията на Природен парк “Шуменско плато” на първия етаж в сградата на Астрономическата обсерватория и до летния информационен център.

  Природен парк “Шуменско плато” е една уникална безплатна екосистемна  услуга, която предоставя природата на град Шумен. Това дава възможност всички, които обичат природата да наблюдават в реални условия защитените видове растения и животни, да ги изучават и да ги опазват.

  Центърът разполага с точни зоологически модели на 2 вида змии, 3 вида жаби, 1 язовец и 1 бухал – животни, които се срещат на територията на платото.

  В кинозалата е разположена изложба на авторски фототабла, фотостени и фотоплот.

  В друга зала на центъра са представени стари уреди и прибори по астрономия, физика, както и експозиция от руди и минерали.

  На втория етаж се намира една от наблюдателните бази на Астрономическия център към Шуменския университет, която разполага с телескопи и дава възможност за наблюдения по предварителна заявка на различни астрономически събития и обекти.

  Официалното откриване е на 20.05.2022 г.

  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ЦЕНТЪРА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

  Целта на създадения център е да покаже на жителите и гостите на град Шумен чудния свят и необятните приложения на биологията, физиката, химията, науките за земята и астрономията. 

  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ