Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Център за продължаващо образование

  Центърът за продължаващо образование е основно обслужващо звено на Шуменския университет.

  Дейностите на Центъра са съсредоточени в три направления

  1. Организира и провежда краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти (16 часа/1 квалификационен кредит);

  2. Организира и провежда обучителни курсове от различен тип – за придобиване на допълнителни професионални знания и умения, за повишаване на професионални знания, умения и компетентности. Провеждането им се осъществява по заявка на потребителя. Потенциални потребители са всички заинтересовани външни лица в сфери на производството и услугите.

  Тематиката на курсовете обхващат онези области на знанието, в които университета подготвя своите студенти.

  Образование; Изкуства; Педагогика; Езици; История и археология; Социална работа; Икономика; Журналистика; Биология; Биохимия; Химия; Физика; Науки за земята; Екология; Математика; Статистика; Информационни и комуникационни технологии и др.

  Проведени курсове от този тип са:

  • Курс „Компютърна грамотност”

  3. Организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация “учител” след завършено висше образование.


  За контакти:

  Валя Велева – гл. специалист ЦПО

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Дейностите на ДИКПО – Варна

  1. Придобиване на ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ
  2. Краткосрочни квалификационни курсове
  3. Допълнителна професионална квалификация (курсове)
  4. Специализации /ППС за III ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН/

   

  За контакти:

  доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – Директор

  Илка Маринова Милушева – отговорник на учебен отдел