Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Други обучителни курсове

  Курс “Растителна защита“

  Обучение за професионални потребители на продукти за растителна защита

  Със заповед No РД 11-402 от 10.03.2015 г.  на Министерството на земеделието и храните и Агенцията по безопасност на храните e одобрена  учебна програма на ШУ „Епископ Константин Преславски“: „Обучение на лица за право да използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“.  След успешно завършен курс курсистите получават „Удостоверение за допълнително обучение“.

   

  За контакти:

  Валя Велева – гл. координатор ЦПО
   Донка Коева – гл. специалист ЦПО
  • Телефон: +359 54 830 495 вътр. 342
  • E-mail: d.koeva@shu.bg