Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Други обучителни курсове

  Центърът за продължаващо образование към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ предлага следните курсове:

   


   Курс “Растителна защита“

  Обучение за професионални потребители на продукти за растителна защита

  Със заповед No РД 11-402 от 10.03.2015 г.  на Министерството на земеделието и храните и Агенцията по безопасност на храните e одобрена  учебна програма на ШУ „Епископ Константин Преславски“: „Обучение на лица за право да използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“.  След успешно завършен курс курсистите получават „Удостоверение за допълнително обучение“. 

  Обучение по този курс може да се проведе при изявено желание и подадена заявка на посочените имейли

   


  Курс „Поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособни лица по кадастър“

  Съгласно заповед № РД-13-107/26.05.2021 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройство е одобрена учебна програма на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за обучение на правоспособни лица в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

  След успешно завършен курс лицата/курсистите получават Удостоверение за завършен курс: Поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър.

  Обучение по този курс може да се проведе при изявено желание и подадена заявка на посочените имейли и събрана минимум група от 10 човека


  Курс „Компютърна грамотност“

  Курсът включва обучение по компютърна грамотност (основно ниво) – WORD и EXCEL

  След успешно завършен курс курсистите получават Удостоверение за завършен курс по Компютърна грамотност

  Обучение по този курс може да се проведе при изявено желание и подадена заявка на посочените имейли и събрана минимум група от 10 човека


   

  За допълнителна информация по обявените курсове се обръщайте на посочените контакти

   Лейля Али – главен специалист ЦПО
  • Телефон: +359 54 830 495 вътр. 342
  • E-mail: l.ali@shu.bg