Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти

  Центърът за продължаващо образование към Шуменския университет организира и провежда краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти

  (16 часа/1 квалификационен кредит)

  Тематиката на курсовете обхваща онези области на знанието, в които университетът подготвя своите студенти: Образование; Изкуства; Педагогика; Езици; История и археология; Социална работа; Икономика; Журналистика; Биология; Биохимия; Химия; Физика; Науки за земята; Екология; Математика; Статистика; Информационни и комуникационни технологии и др.

  Тема на обучението Изборът на тема се осъществява след проявен интерес, заявен в Центъра за продължаващо образование.

  Шуменският университет предлага голямо разнообразие от краткосрочни квалификационни курсове по актуални теми в различни области. Заявителят има възможност да избере тема от предложения списък от тематични курсове, както и да направи предложение за провеждане на обучение по тема по негово желание.

  Хорариум на предлаганите курсове 16 академични часа
  Вид аудиторна заетост лекция, семинарно упражнение, лабораторно упражнение, електронно обучение (не повече от 8 академични часа)
  Продължителност минимум 2 дни

  Забележка: Разписът на занятията по дни и часове се съобразява със заетостта на обучаемите и преподавателя и се изготвя съгласувано от двете страни.

  Обучаващи Преподавателски състав от Шуменски университет и/или други Висши училища, квалифицирани в съответното професионално направление.
  Цена на курса на обучение По договаряне
  Такса Таксата се превежда по сметка на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Реквизити:

  ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Ул. Университетска  № 115

  Гр. Шумен

  Банкова сметка:

  Обединена Българска Банка АД, клон Шумен

  IBAN: BG55UBBS81553120050509

  BIC на банката: UBBSBGSF

  За основание да се впише:

  „За квалификационен курс № ……“(номерът се издава от ЦПО)

  Договорената такса за курса се внася до 5 дни преди началото му.

   

  Брой участници Обучението се извършва при събрана група обучавани от минимум 10 човека
  Участници в обучението Обучението е предназначено за педагогически специалисти

   

  Място на провеждане гр. Шумен, ШУ „Епископ К. Преславски“ или на място по желание на заявителя.
  Допълнителна информация След участие и успешно завършване на обучението лицата получават Удостоверение за завършен квалификационен курс с присъден квалификационен кредит – 1 (един) кредит, съгласно „Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.

  За Удостоверението не се заплаща допълнителна такса.

  За контакт Заявка  или предложение за курсове, може да бъде направена в Центъра за продължаващо образование на e-mail: 

   

  l.ali@shu.bg