Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обучение за придобиване на професионална квалификация “учител”

  Центърът за продължаващо образование към Шуменския университет организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация “учител”

  Обучението е организирано изцяло съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“, приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.

  Записване: Записването може да бъде направено в ШУ „Епископ Константин Преславски“- Център за продължаващо образование или на e-mail:

  l.ali@shu.bg

  Продължителност на курса на обучение: 2 семестъра в рамките на една година.
  Програма: Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование. Обучението е предназначено и насочено към подготовка на висококвалифицирани бъдещи педагози.

  Образователната програма има за задача да осигури на специализантите познания и умения свързани с процеса на възпитанието и обучението в сферата на образованието и педагогиката.

  Обучаващи: Преподавателски състав от Шуменски университет и/или други Висши училища, квалифицирани в съответното професионално направление.
  Цена на обучението: 412, 50 лева за всеки семестър.
  Такса: Таксата за първи семестър е дължима при записване в курса.

  Сумата може да се внесе в брой или да бъде преведена по сметка на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Реквизити:

  ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Ул. Университетска  № 115

  Гр. Шумен

  Банкова сметка:

  Обединена Българска Банка АД, клон Шумен

  IBAN: BG55UBBS81553120050509

  BIC на банката: UBBSBGSF

  За основание на плащането впишете:

  Учителска правоспособност

  Място на провеждане: гр. Шумен, ШУ „Епископ К. Преславски“
  Допълнителна информация: След успешно завършване на обучението специализантите  получават Свидетелство за придобита професионална квалификация „Учител“. Завършилите курса на обучение получават право и възможност да работят като учители, съгласно „Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.

  За Свидетелството се заплаща допълнителна такса – 25 лева

  За контакт: Лейля Али – главен специалист ЦПО

  Тел.: +359 54 830495 вътр. 342

  l.ali@shu.bg