Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за педагогически и социални изследвания

  Основната дейност на Центъра за педагогически и социални изследвания /ЦПСИ/ към Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ е да подготвя и провежда изследвания (научноизследователска дейност) в областта на педагогическите и социалните науки, популяризирането им, както и реализирането на проекти на институционално, регионално, национално и международно ниво в тази област.

  Центърът за педагогически и социални изследвания към ШУ “Епископ Константин Преславски“ осъществява и следните дейности:

  • научно-изследователска дейност по педагогически и социални науки, в т.ч. реализиране на научно-изследователски програми, проекти и научни форуми в Шуменския университет, както и разработване и участие с проекти в областта на педагогически и социални науки;
  • консултиране, организиране и провеждане на емпирични изследвания, свързани с реализацията на докторски дисертации и дипломни работи;
  • консултиране, организиране и провеждане на изследователски дейности, свързани с вътрешно-институционални проекти;
  • реализиране на емпирични изследвания свързани със значими за Шуменската общественост прояви и дейности;
  • организиране на научни и образователни форуми по педагогически и социални науки;
  • популяризаторска дейност в областта на социалните и педагогически науки (лекции, дискусии) за ученици и граждани.

  Членове на ЦПСИ към ШУ са щатни преподаватели и/или действащи студенти и докторанти на ШУ. Набирането на членове и включването им в състава на ЦПСИ става след подаване на заявление до Директора на ЦПСИ за това.

  Заявлението можете да подадете електронно.


  Нормативни документи:


  За контакт:

  • проф. д-р Веселина Илиева – директор
  • Кабинет: 400, Корпус 2, ет. 4
  • Телефон:  054 830495, вътр. 222
  • E-mail: v.ilieva@shu.bg