Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • 40 години русистика в Шуменския университет

    На 11 октомври тържествено бе отбелязана 40-годишнината от създаването на специалността Руска филология в Шуменския университет. В словото на ръководителя на катедрата доц.д-р Стефка Калева бяха отбелязани постиженията на катедрата през изминалите десетилетия, работата със студентите и техните успехи  след завършване на обучението си в университета.

    Тържествено бе открита залата на Центъра по русистика, подготвена и оборудвана благодарение на ръководствата на университета и факултета. На следващия ден в Созопол бе проведен разговор на тема „Традиции и новаторство в българската русистика”.

    Публикувано на 12/10/2013