Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар “Моя профессия экскурсовод”

    През май 2016 г. бе проведен семинар “Моя профессия экскурсовод“, организиран с подкрепата на професионални екскурзоводи и туристически фирми.

    Публикувано на 09/06/2016