Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Семинар “Моя профессия экскурсовод”

    През май 2016 г. бе проведен семинар “Моя профессия экскурсовод“, организиран с подкрепата на професионални екскурзоводи и туристически фирми.

    Публикувано на 09/06/2016