Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР „СТРАНИЦИ ОТ РУСКАТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА В ШУМЕНСКИЯ РЕГИОН“

    На 12.12.2017 г. се проведе форумът „Страници от руската история и култура в Шуменския регион“ по архивни материали и материали от СМИ. Вечерта започна с изложение на историческите и културни факти за руската следа в Шуменския регион. В лекцията си модераторът проф. д-р Валентина Аврамова посочи основните моменти от събитията, белязали тези връзки. В богатата презентация с образ и звук бяха отразени ключови исторически и културни събития в Шумен и региона за периода 17-20 век. Акценти за отделни факти и събития направиха в своите изложения участниците във форума. За Руската гимназия в Шумен разказаха проф.д-р Росица Ангелова и проф. д-р Елена Стоянова. За един от нейните възпитаници световно известния писател Гайто Газданов разказа проф. д-р Ивайло Петров. Проф. д.ф.н. Христо Трендафилов увлекателно представи трима от най-заслужилите руски учени от световна величина, носители на титлата „Доктор хонорис кауза на ШУ“ акад. Александър Панченко, проф. Борис А. Успенски и проф. Виктор И. Бычков. В семинара участваха със свои материали и изпълнения и студенти от ШУ, ученици от СУ „Сава Доброплодни“, а също така и учители по руски език от страната и региона. Семинарът изненадващо бе посетен не само от преподаватели и студенти от ШУ, но и от много граждани, любители на руската култура, представители на обществени организации и читалища.

    Публикувано на 12/12/2017