Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Студентски конкурс за есе

    Студентски конкурс за есе на тема:  „Война и мир”

    04.03 –07.04.2015

    Публикувано на 12/02/2015