Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Докторантска конференция на Педагогически факултет – 2019

  ПРОГРАМА

  на ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

  18 октомври – 20 октомври, 2019 г.

  18.10.2019 г.

  12:00 – 14:00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ – Педагогически факултет (фоайе на Педагогически факултет)

  13:00 ч. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – зала „Панчо Владигеров“ (актова зала), Педагогически факултет

  ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ И ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ :

  13:451ч. – проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева – Образованието – ключов приоритет на Европейския съюз в XXI век (пленарен доклад)

  14:30 ч. – проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков – Компетентността и компетенциите на преподавателя като условие за висококачествени научни разработки (пленарен доклад)

  15:15 ч. – доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев – Известни спортисти завършили в Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски„ (публична лекция)

  19:00 ч. – ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА В РЕСТОРАНТ „БОРОВЕЦ“ – МЕСТНОСТ „КЬОШКОВЕТЕ”.


  1 Посочените часове са приблизителни и се определят в зависимост от продължителността на изложението на лекторите.
  19.10.2019 г.

  10:00 ч. ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА В АРТГАЛЕРИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  10:30 ч. – 16:30 ч. НАУЧНИ ЗАСЕДАНИЯ (12:30-13:30 ч. – обедна почивка):

  • ЗАЛА: „Панчо Владигеров“ в Педагогически факултет (актова зала)
  • Председател: доц. д-р Чавдар Стойчев
  • Научен секретар: доц. д-р Росица Михайлова
  20.10.2019 г.

  ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И ОТПЪТУВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

  Публикувано на 20/09/2019