Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Докторантски семинар – 18.11.2019 г.

  На 18 ноември 2019 г. от 9:15 ч. в аудитория 309, Корпус 1 проф.

  д-р Петя Осенова ще изнесе лекция на тема: „Въпроси на корпусната лингвистика“

  На 18 ноември 2019 г. от 13:15 ч. в аудитория 309, Корпус 1

  доц. д-р Кирил Симов ще изнесе лекция на тема:„Пограмата WebCLaRK – ресурси и възможности“

  Каним всички докторанти, постдокторанти и колеги, които се интересуват от проблемите на научното изследване и съвременната хуманитаристика.

  Публикувано на 05/10/2019