Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Докторантски семинар

  ПОКАНА

  от

  Центъра за обучение на докторанти

  към

  Шуменския университет ”Епископ Константин Преславски“

   

  На 29 септември 2018 г. от 10:00 ч. в аудитория 309, Корпус 1

  проф. д.ф.н. Стефана Димитрова ще изнесе лекция на тема Лингвистична прагматика“.


  На 29 септември 2018 г. от 11:00 ч. в аудитория 309, Корпус 1

  проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев ще изнесе лекция на тема „Научната публикация в контекста на дисертационното изследване“.

  Каним всички докторанти, постдокторанти и колеги, които се интересуват от проблемите на научното изследване и съвременната хуманитаристика.
  Публикувано на 18/09/2018