Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Двугодишни стипендии за отлични изследователи по програма PASIFIC

  Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC, финансирана по схемата MSCA COFUND на „Мария Склодовска-Кюри“от Рамковата програма „Хоризонт 2020“ на ЕС за научни изследвания и иновации. Програмата PASIFIC предлага 2-годишни стипендии за отлични изследователи, без значение от националността и научната дисциплина на кандидата.

  Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 евро нето, и ако е приложимо, допълнителна семейна помощ. Освен това, на стипендиантите на PASIFIC ще бъде предоставен бюджет за научни изследвания до 93 000 евро на проект.

  Успешните кандидати ще извършват своите изследвания в един от 68-те института на Полската академия на науките и Международния институт по молекулярна и клетъчна биология във Варшава. Преди да кандидатстват, кандидатите трябва да идентифицират и да се свържат с подходящ институт домакин и академичен ментор, който ще се ангажира да подкрепи техните изследвания.

  Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване, който ще бъде достъпен от 15 март до 30 юни 2021 г. (Call1) и от 15 септември до 30 декември 2021 г. (Call2).

  Чрез двата конкурса ще бъдат одобрени общо до 50 стипендианти – Call1 – 35 стипендианти, Call2 – 15 стипендианти. Повече информация можете да намерите на като проследите тази препратка.

  Публикувано на 27/01/2021