Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване в конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.12/12.02.2021)

  Въз основа на заповед № РД-10-167/19.03.2021 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, във връзка с правомощията по чл. 32., ал. 1, т. 14 от ЗВО и с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерски съвет на РБ за въвеждане на извънредна епидемилогична обстановка в страната, удължена последно с решение №72 от 26.01.2021 г. и предвид заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, е създадена възможност и за електронно подаване на документи за кандидатстване по конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.12/12.02.2021) на този адрес.

  Документи за онлайн кандидатстване:

  1. Заявление за допускане до участие в конкурса;
  2. Автобиография;
  3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
  4. Списък на публикациите, ако има такива;
  5. Декларация за достоверност за кандидат-докторанти;
  6. Уведомление за поверително третиране на личните данни.

  Формуляри на документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук:

   

  Публикувано на 22/03/2021