Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • EURAXESS

  EURAXESS

   

  EURAXESS е уникална паневропейска мрежа, инициирана от Европейската комисия с цел предоставяне на информация и подкрепящи услуги за кариерното развитие и мобилността на учените и насърчаваща научното сътрудничество между Европа и света.

  Подпомага учените при намиране на работа, възможности за   финансиране за техните разработки и др., 

   

   

   

  Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко,

   

   

   

   Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти,

   

   

   

  Поддържа връзките между европейските учени навсякъде по света.

   

   

   

  На порталите EURAXESS можете да намерите:

  • актуални конкурси за свободни работни позиции
  • предложения за финансиране, стипендии за докторанти, грантови схеми, конкурси за проекти
  • възможности за сътрудничество с различни организации и отворени позиции за гостуващи учени и докторанти
  • курсове, обучения и ресурси за професионално развитие
  • детайлна информация за условията на живот и труд във всяка държава, член на EURAXESS
  • политики и препоръки на ЕК за развитие на човешките ресурси в науката
  • връзка с всички центрове и контактни лица на мрежата.
  • EURAXESS България: https://www.euraxess.bg/

  За повече информация: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

  https://www.youtube.com/watch?v=7f5oRveEnrs

  Публикувано на 23/08/2018