Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • График за провеждане на докторантски изпити по чужд език

   

    септември 2018 г. октомври 2018 г. ноември 2018 г. декември 2018 г.
  Английски език 10.09.2018г. от 10,00 ч. в

  каб. 310 А –  Корпус 2

   

  29.10.2018г. от 10,00 ч. в

  каб. 310 А – 

  Корпус 2

  26.11.2018 г. от 10,00 ч.

  в каб. 310 А – Корпус 2

   

  Руски език 13.09.2018 г. в каб. 202 –

  Корпус 2

   

   

  04.12.2018 г. от 12,00 ч. в каб. 202 -Корпус 2
  Немски език  

  10.10.2018г. от 10,00 ч. в

  каб. 307 –  Корпус 2

  07.11.2018г. от 10,00 ч. в каб. 307 –  Корпус 2 05.12.2018г. от 10,00 ч. в каб. 307 –  Корпус 2

   

  Изпити по чужд език – руски език ще се проведат и на 25.02.2019 г. от 10,,00 ч. в зала 202, Корпус 2 и на 04.07.2019 г. от 10,00 ч. в зала 202, Корпус 2

  Публикувано на 23/03/2018