Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • График за докторантски изпити по чужд език за 2019/2020

  Английски език 4 ноември 2019 г.

  от 10,00 ч. в каб. 310, Корпус 2

   

  13 януари 2020 г.

  от 10,30 ч. в каб. 310, Корпус 2

  23 март 2020 г.

  от 10,30 ч. в каб. 310, Корпус 2

   

  26 май 2020 г.

  от 10,30 ч. в каб. 310, Корпус 2

   

  Руски език 09 декември 2019 г.

  от 09,30 ч. в каб. 202, Корпус 2

  23 март 2020  г.

  от 10,00 ч. в каб. 202, Корпус 2

  02 юли 2020 г.

  от 10,00 ч. в зала 202, Корпус 2

   
  Немски език 28 октомври 2019 г.

  от 10,00 ч. в каб. 307, Корпус 2

  25 ноември 2019 г.

  от 10,00 ч. в каб. 307, Корпус 2

  09 декември 2019 г.

  от 10,00 ч. в каб. 307,   Корпус 2

  12 февруари 2020 г.

  от 10,00 ч. в каб.307, Корпус 2

  Публикувано на 05/09/2019