Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Покана за участие в ХХIII-тите “Епископ-Константинови четения”

  Уважаеми колеги,

  Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” най-учтиво Ви кани да участвате с доклади в ежегодната конференция „Епископ Константинови четения”. Темата на четенията за 2017 г. е „Реалното и виртуалното”.

  Конференцията ще се проведе на 19-21 май 2017 г. в Корпус-1 на Шуменския университет.

  Заявките се приемат само в електронен вид до 1 май 2017 г., а текстовете на докладите – до 30 юни 2017 г.

  Такса за правоучастие от 50 лв. заплащат само външни участници.

  Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Годишника на Факултета по хуманитарни науки. Заявките изпращайте на email fhn@shu.bg.

  С уважение,

  доц. д-р Светлана Неделчева, зам.-декан на ФХН

  Заявка за участие

  Публикувано на 03/04/2017