Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Информация за докторантите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 07.07.2021 г. 

  Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 02.07.2021 г. на адрес:

  https://forms.gle/iHbbnPGn8xSwyA4EA

  Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Светлана Неделчева – s.nedelcheva@shu.bg. Комисията ще върне имейл с покана за изпита през GOOGLE MEET.


  Изпит по чужд език (немски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 07.06.2021 г. 

  Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 02.06.2021 г. на адрес:

  https://forms.gle/apf179STNNwCsCqu9

  Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на немски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на проф. Д.ф.н. Снежанка Бойчева – s.boycheva@shu.bg. Комисията ще върне имейл с покана за изпита през GOOGLE MEET.


  Изпит по чужд език (руски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 07.06.2021 г. 

  Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 02.06.2021 г. на адрес:

  https://forms.gle/wssPbd1xzQxY46j96

  Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на руски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Милена Паллий – m.paliy@shu.bg. Комисията ще върне имейл с покана за изпита през GOOGLE MEET.

  Публикувано на 23/04/2021