Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Изпит по Методи и методология на научното изследване

    Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 09.09.2019 г. от 14,30 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ

    Публикувано на 06/08/2019