Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Изпит по Методи и методология на научното изследване

    Изпитът по Методи и методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 12.12.2017 г. от 11,00 ч. в 209 кабинет, Корпус 1.

    Публикувано на 05/10/2017