Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Изпит по Основи / Методология на научното изследване

    Изпитът по Основи / Методология на научното изследване ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 08.02.2017 г. от 13:30 ч. в 209 кабинет, Корпус 1.

    Публикувано на 19/12/2016