Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

    Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 28. 06. 2021 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 24. 06. 2021 г. на  адрес: https://forms.gle/VP1scm8KUZqtB8KP8

    Публикувано на 04/06/2021