Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

    Изпитът по дисциплината Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 12. 11. 2020 г. от 9:30 ч. Заявка за участие в изпита може да бъде направена до 11 ноември 2020 г.  на  адрес: https://forms.gle/m4pFdQfdFj1WyWQt9

    Публикувано на 03/11/2020