Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Изпити по английски и руски език

    Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 02.12.2020 г. с начален час 9.30 ч – 11.30 ч.

    Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Светлана Неделчева – s.nedelcheva@shu.bg. Комисията ще върне имейл с покана за изпита през GOOGLE MEET.


    Изпит по чужд език (руски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 01.12.2020 г. с начален час 12.00 ч – 14.00 ч. Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на руски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Милена Паллий – m.paliy@shu.bg. Комисията ще върне имейл с покана за изпита през GOOGLE MEET.

    Публикувано на 29/10/2020