Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Изпити по чужд език

  Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 30.03.2021 г. с начален час 9:30 ч – 11.30 ч.

  Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Светлана Неделчева – s.nedelcheva@shu.bg. Комисията ще върне имейл с покана за изпита през GOOGLE MEET.

   

  Изпит по чужд език (немски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 30.03.2021 г. с начален час 9:30 ч – 11.30 ч.

  Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на английски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на проф. Д.ф.н. Снежанка Бойчева – s.boycheva@shu.bg. Комисията ще върне имейл с покана за изпита през GOOGLE MEET.

   

  Изпит по чужд език (руски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 01.04.2020 г. с начален час 10.00 ч – 12.00 ч. Необходимо е докторантите да предоставят избрания от тях текст на руски език (с обем от 50 страници) на електронната поща на доц. д-р Милена Паллий – m.paliy@shu.bg. Комисията ще върне имейл с покана за изпита през GOOGLE MEET.

   

  Следващи дати за изпит по чужд език за докторантите, зачислени през 2021 г. ще бъдат публикувани допълнително.

  Публикувано на 29/03/2021