Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • График за провеждане на кандидатдокторантските изпити по чужд език за преобявените докторски програми за учебната 2018/2019 година

  чужд език зала дата начален час
  Английски език 315, Корпус 2 10.06.2019 10,00
  Руски език 08, Корпус 2 10.06.2019 13,00
  Немски език 313, Корпус 2 04.06.2019 9,00
  Публикувано на 03/05/2019