Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Конкурс за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение – втори етап