Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за преобявените докторски програми за учебната 2018/2019

  докторска програма зала дата начален час
  ПФ      
  Предучилищна педагогика 211, Корпус 2 05.06.2019 9,30
  Методика на обучението по изобразително изкуство 106, Корпус 2 03.06.2019 10,00
  Методика на обучението по музика 307А, Корпус 2 05.06.2019 9,00
  ФПН      
  Медицинска физика лаборатория 212, Корпус 1 07.06.2019 9,00
  ФМИ      
  Математически анализ 206, Корпус 3 07.06.2019 9,00
  ФХН      
  Български език (Съвременен български език – Морфология) 502, Корпус 1 03.06.2019 9,00
  Германски езици (Съвременен английски език) 312 А, Корпус 2 03.06.2019 9,00
  Нова и най-нова обща история (Нова обща история) 316, Корпус 1 03.06.2019 9,00
  Археология

  (Праистория и античност)

  316, Корпус 1 03.06.2019 9,00
  Археология

  (Антична археология)

  316, Корпус 1 03.06.2019 9,00
  ФТН      
  Организационна сигурност С 5 06.06.2019 9,00
  Инженерна логистика С 5 06.06.2019 9,00
  Автоматизирани системи за обработка на информация и управление С 5 06.06.2019 9,00
  Публикувано на 03/05/2019