Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Лекции по дисциплината „Основи / методология на научното изследване”

    В рамките на постоянно действащия във ФХН докторантски семинар от 08.15 ч. до 14.00 ч. на 21.10.2015 г. в каб. 502 / Корпус 1 ще бъдат проведени лекции по дисциплината „Основи/методология на научното изследване”.

    Публикувано на 19/09/2015