Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Докторантски семинар по дисциплината Методи и методология на научните изследвания – 16.11.2019 г.

    Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе на 16 ноември 2019 г. от 9:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. в кабинет 209, Корпус 2 на Шуменския университет.

    Публикувано на 06/10/2019