Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семинар на тема „Методология на научното изследване в областта на педагогическите науки”

  Уважаеми колеги,

  На 26 април 2016 г. от 9 ч. в зала 211 на Корпус 2 ще се проведе курс лекции със семинар на тема „Методология на научното изследване в областта на педагогическите науки” с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова.

  Поканваме всички докторанти и техните научни ръководители, които разработват своите изследвания в областта на педагогическите науки, а също и всички докторанти, студенти и преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, които проявяват интерес към проблематиката на курса.

  Център за докторанти

  Публикувано на 03/03/2016