Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Информационно събитие във връзка с българо-швейцарската програма за научен обмен SCIEX за докторанти и постдокторанти