Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обучение за млади учени в областта на нано- и биотехнологиите

  Програма “Създаваме предприемачи в науката” на фондация “Карол Знание” се състои от две части – обучение за предприемаческо мислене и умения, и конкурс за стипендия в размер на 30 000 лв.

  Могат да кандидатстват докторанти, последна година на своето обучение, редовна, задочна и свободна форма, както и учени, защитили докторска степен до пет години преди датата на кандидатстване.

  Очакват се проекти в областта на биотехнологиите и нанотехнологиите, с потенциал за практическо приложение. Процедурата по кандидатстване ще бъде отворена до края на август. Самото обучение ще се състои от 19 септември до 21 ноември 2018, а конкурсът за стипендията е предвиден за началото на декември. Могат да кандидатстват само участниците в обучението Предприемачи в науката.

   

  За повече информация: https://karollknowledge.bg/wp-content/uploads/2018/06/%D0%A1%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf

   

  Публикувано на 23/08/2018