Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Разпис на курсовете по чужд език за преподаватели, докторанти и служители на ШУ „Еп. Константин Преславски“

  Курс Преподаватели Период на провеждане Зала

  Корпус 2

  Английски В1+ доц. д-р Св. Неделчева

  доц. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева

  17.06 – 28.06.2019 г.

  от 8.30 до 13.30 часа

  зала 312
  Английски език B2+ гл. ас. д-р Д. Пенева 10.06 – 21.06.2019 г.

  от 8.30 до 13.30 часа

  зала 401

  зала 315

  Английски език А2 доц. д-р И. Иванова

  ас. д-р А. Александрова

  27.05 – 7.06.2019 г.

  от 8.30 до 13.30 часа

  зала 312
  Немски език В1+  доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

  ст. преп. Н.  Лечева

  29.05 – 26.06.2019 г.

  от 14.00 до 17.30 часа

  зала 313

   

  Руски език В1+ проф. д-р Елена Стоянова,

  ст. преп. Христина Христова

  3.06.-14.06. 2019 г.

  от 8.30 до 13.30 часа

  зала 08
  Турски език А2/1 преп. Бюлент Кърджалъ 17.06-28.06. 2019 г.

  от 9.00 до 14.00 часа

  зала 112

   

  Френски език А1/1 или А1/2 хон. преп. Елка Григорова 27.05.-17.06.2019 г.

  от 8.30 до 13.30 часа

  зала 313

   

  За допълнителна информация:

  Добринка Александрова, специалист катедра Германистика
  • Телефон: 0893352235 
  Публикувано на 09/04/2019