Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семинар на тема “Актуални проблеми на лингвистиката”

  Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова с курс лекции на тема Актуални проблеми на лингвистиката

  Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова ще изнесе курс лекции на тема Актуални проблеми на лингвистиката на 11 и 12 април пред докторанти, постдокторанти и представители на академичния колегиум в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

  Семинарът е организиран от Центъра за обучение на докторанти във висшето училище.

  Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова е основател и дългогодишен ръководител на Катедрата по руски език в Шуменския университет, доктор хонорис кауза на Университета от 1998 г., един от най-авторитетните български учени с широк научен диапазон и значими приноси към развитието на общото и сравнителното езикознание –  проф. Димитрова владее руски, полски, английски, немски, френски; ползва всички славянски езици, хинди, санскрит, латински, старогръцки език, а също така  -лингвистичната прагматика, лингвистиката на текста, лингвистичната типология, психолингвистиката, теорията на съвременния руски език. В продължение на 10 години е ръководител на Секцията по общо и приложно езикознание на Българската академия на науките. Работила е като гост-професор в университетите в гр. Гьотинген, Германия, и гр. Лодз, Полша. Чела е лекции в почти всички европейски страни и в САЩ, в СУ “Свети Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ВТУ „Свети свети Кирил и Методий” и ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  Проф. Димитрова е един от четиримата български членове на Европейското лингвистично дружество и единственият български учен – член на Американското лингвистично дружество. Член на редколегиите на поредиците “Българско езикознание” (АИ “Проф. М. Дринов”) и “Чуждестранна лингвистика” (“Наука и изкуство”); на научните списания “Съпоставително езикознание” и “Чуждоезиково обучение” и на международното списание “Stylistyka” (Полша). Автор на многобройни монографични изследвания, студии, статии, рецензии, носител на редица национални и международни награди.

  Центърът за обучение на докторанти на Шуменския университет кани всички колеги, докторанти, ученици на проф. Димитрова, както и всички граждани, които се интересуват от проблемите на съвременната хуманитаристика, да посетят лекциите на проф. Димитрова. Те ще проведат на 11 и 12 април от 9 до 12,30 часа в зала 309 на Корпус 1.

  Публикувано на 16/03/2017