Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

     Във връзка с обучение и провеждане на изпит по Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите в Шуменския университет Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе на 21.10.2017 г. от 9,00 ч. и в зала 217, Корпус 1.

    Публикувано на 04/10/2017