Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторанти по “Методология и методи на научните изследвания”

    Във връзка с обучение и провеждане на изпит по Методи и методология на научните изследвания от индивидуалните учебни планове на докторантите в Шуменския университет Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе на 28.04.2017 г. от 9,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч. в зала 419, Корпус 1.

    Изпитът ще се проведе на 29.05.2017 г. от 9,00 ч. в зала 211, Корпус 1.

    Публикувано на 12/03/2017