Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Семинар за докторанти по дисциплината Основи на научното изследване

    Във връзка с обучение и провеждане на изпит по дисциплината Основи на научното изследване от индивидуалните учебни планове на докторантите Ви информираме, че семинарът по дисциплината ще се проведе на 24.10.2016 г. от 9,00 ч. до 13.00 ч в 119 зала и от 14,00 до 16,00 ч в 419 зала, с лектор проф. д-р Надка Николова.

    Публикувано на 01/09/2016