Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторанти по дисциплината Основи на научното изследване

    Във връзка с обучение и провеждане на изпит по дисциплината Основи на научното изследване от индивидуалните учебни планове на докторантите Ви информираме, че семинарът по дисциплината ще се проведе на 24.10.2016 г. от 9,00 ч. до 13.00 ч в 119 зала и от 14,00 до 16,00 ч в 419 зала, с лектор проф. д-р Надка Николова.

    Публикувано на 01/09/2016