Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

    Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе на 9 април 2019 г. от

    • 9:00 до 12:00 ч.  в зала 202
    • 13:00 до 16:00 ч. в зала 211, Корпус 1
    Публикувано на 15/03/2019