Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (25 април 2021)

    Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе в електронна среда на 25 април 2021 г. от 9:30 до 14:30 ч.

    Заявка за участие в семинара може да бъде направена до 24 април 2021 г.  на  адрес: https://forms.gle/2Yi1GXBipxASnr2x6

    Публикувано на 29/03/2021