Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

    Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинари по дисциплината с лектори проф. д-р Надка Николова и доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведат в електронна среда на 21 ноември 2020 г. от 9:30 до 14:30 ч. и на 28 ноември 2020 г. от 13:30 до 18:30 ч. 

    Заявка за участие в семинарите може да бъде направена до 20 ноември 2020 г. на адрес: https://forms.gle/me3TwpCR7LdMPVRSA

    Публикувано на 03/11/2020