Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторантите, обучаващи се в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

    Във връзка с обучението на докторантите по задължителната дисциплина Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор доц. д-р Пенка Кожухарова ще се проведе на 13 юли 2019 г. от 10:00 до 16:00 ч. в зала 209, Корпус 2 на Шуменския университет.

    Публикувано на 10/06/2019