Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Семинар за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

    Курс лекции за докторанти по дисциплината Методи и методология на научното изследване с лектор проф. д-р Надка Николова, ще се проведе на 11 април 2018 г. от 9,00 – 12,00 ч. и от 13,00 – 16,00 ч. в зала 318, Корпус 1 на Шуменския университет.

    Публикувано на 19/03/2018