Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стажантски позиции на “Пашабахче България” ЕАД

  “Пашабахче България“ ЕАД е изцяло дъщерно дружество на холдинга „Шишеджам“, промишлена група, чиято основна дейност е производството на стъкло и химически вещества. “Шишеджам” развива производство в 13 страни, предлага изделия на клиенти в над 154 държави и осигурява заетост на повече от 21 хиляди души.
  Заводът произвежда чаши, чинии и други изделия от стъкло с търговската марка „Пашабахче” и изделия за световно известни търговски марки като – ИКЕА, Кока-Кола, Пепси, Хайнекен, Макдоналдс и др. Заводът разполага със 16 производствени линии, като в производството са внедрени най-новите технологии. Към днешна дата “Пашабахче България” ЕАД е глобален производител, който продължава по пътя си към целта да стане един от трите най-големи производители на стъкло в света.

  „Пашабахче България“ ЕАД, гр.Търговище набира кандидати за провеждане на платен стаж в реална работна среда. По време на стажа одобрените лица ще имат възможност да се запознаят отблизо и в детайли със спецификите на извършваната дейност, както и да приложат на практика придобитите по време на обучението си знания.

  СТАЖАНТИ КЪМ ОТДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВО, КАЛЪПИ И ПЛАНИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

  Изисквания към кандидатите:

  • Учащи в трети или четвърти курс, магистри или докторанти във висше учебно заведение в специалности с техническа насоченост;
  • Мотивираност и отговорност;
  • Желание за усвояване на нови знания и умения;
  • Спазване на установените фирмени стандарти при работа;
  • Умения за работа в екип и динамична среда;
  • Добри компютърни умения с Mıcrosoft Office (Word, Excel и Powerpoint) и AutoCad;

  Фирмата предлага:

  • 6 месеца продължителност на стажантската програма, с началo месец Януари 2020г.
  • Ежемесечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната;
  • Осигурено работно облекло;
  • Храна по време на провеждане на стажа.
  Канидатстването е с краен срок до 30.11.2019г. и може да стане чрез сайта на jobs.bg, на посочените телефонни номера: 0601/47771 или 0601/47789 и на е-mail адрес dnonkov@sisecam.com
  Публикувано на 08/10/2019