Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Кандидатстване за Студентска мобилност с цел обучение – летен семестър 2016/ 2017

  Скъпи студенти,

  имате възможност да кандидатствате за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм +” за летния семестър на академичната 2016/2017г. Кандидатстването става посредством попълване на електронен формуляр или заявление на хартиен носител, автобиография, мотивационно писмо и уверение.

  Срок: от 20.09.2016 до 10.10.2016г.


  Някои допълнителни разяснения относно студентска мобилност

  Студентите могат да кандидатстват, т.е. да подават документи, посочен в срока на обявата. Документи след крайната дата не се приемат, тъй като след това ще бъде организиран изпит по език и интервю за подбор на кандидатите. Вследствие на проведения изпит и интервю на студентите, Административният Еразъм координатор номинира кандидата за институцията, за която той/тя е подал/а документи.

  Студентите могат да кандидатстват за съответния университет, с който има сключен договор, по следните кодове (за пример са дадени само някои специалности и кодове; не са изброени всички):

   

  • 011 – Education – студенти от педагогически специалности
  • 023 – Languages – студенти от специалности филология/приложна лингвистика
  • 222 History and Archaelology –за студенти от история/археология
  • 220 Humanities (Broad Programmes) – всички студенти от ФХН
  • 03 Media and Communication – за студенти от специалности „Журналистика” и „Връзки с обществеността”
  • 0321 Journalism – за студенти от „Журналистика”
  • 041 Business and Administration – за студенти от специалност „Икономика”
  • 0521 Environmental Sciences – за студенти от специалност „ЕООС”
  • 061 ICT – за студенти от специалности „Информатика”
  • 071 Engineering and engineering trades – за студенти от „Инженерна логистика”

  За повече информация се обърнете към “Центъра за международно сътрудничество”

  • Кабинет: 106, Сградата на Ректората
  • Телефон: +359 54 832 101/ вътр. 127; +359 895 553 408
  Божана Николова – Административен Еразъм координатор
  Нурай Иззет – Еразъм координатор

  ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНО КАНДИДАТСТВАНЕ!

  http://erasmus.shu.bg/bg/2016/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1
  %82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5‐%D0%B7%D0%B0‐
  %D1%81%D0%BC%D0%BE‐%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD‐
  %D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80‐2/

  Публикувано на 15/08/2016